Konserwacja zabytków

Kompleks budynków dawnej mleczarni znajduje się w spokojniej i urokliwej miejscowości Peitz.

Budynek, mimo że nie używany, znajduje się w dobrym stanie technicznym i posiada wysoki potencjał.

Wykonano analizy urbanistyczne, historyczne i przestrzenne.

Następie przystąpiono do analizy detali architektonicznych, elementów do renowacji i zmian:

Projektu coohousingu stają się coraz bardziej znane. Ludzie mają coraz większą potrzebę życia wspólnotowego i integracji ze sobą. Często zaprzyjaźnione rodziny, o wspólnych zainteresowaniach i priorytetach decydują się na taką inwestycję, mieszkając razem, pomagając sobie nawzajem i wspierając się.

Ten rodzaj wspólnoty umożliwia prowadzenie dodatkowej działalności.

W przypadku byłej mleczarni obiekt został dostosowany do zamieszkania przez grupę artystów. W głównym budynku od strony północnej oraz w dobudowie zlokalizowane są atelier.

Od strony południowej planowane jest zaprojektowanie kawiarni z galerią wystawową i sklepem.