Urbanistyka i krajobraz

Projekt jest rozwiązaniem dla przykładowego półmilionowego miasta.

Miał on za zadanie być uniwersalny i rozwiązywać problem braku zieleni w większych miastach bez wnikania w kontekst danej miejscowości. Stworzenia przyjemnej i bezpiecznej przestrzeni do życia i pracy.

Po pierwszych analizach podjęta została decyzja o zachowaniu istniejącego skrzyżowania, jako przedłużenia pasa zielni prowadzonego skośnie poprzez projektowaną działkę.

By zaakcentować istniejące budynki nowo projektowana zabudowa poprowadzona jest wzdłuż wyznaczonych przez nie linii kierunkowych.

Aby pokazać różnicę pomiędzy starą, a nową zabudową użyte zostały elementy wypełniające ze szkła.

Budynki znajdujące się w najbliższym otoczeniu projektowane są w zabudowie blokowej. Ta prawidłowość została zachowana także w projektowanym kwartale.

Od ulicy, po stronie południowej i wschodniej zlokalizowane zostały biurowce. Część wewnętrzna została wypełniona prywatnymi mieszkaniami. Dzięki temu uzyskany został bardziej klarowny podział kwartału na strefy: prywatną, półprywatną i otwartą. P

odział ten został jeszcze wzmocniony poprzez zaprojektowanie niższych budynków z zielonymi tarasami, które oferują mieszkańcom bogatą ofertę możliwości jako:

  • miejsce spotkań sąsiadów
  • miejsce do spacerów, odpoczynku, relaksu
  • prowadzenie i pielęgnację ogrodów
  • bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci – bez zagrożeń od strony obcych ludzi czy pojazdów.

Po drugiej stronie bloków zlokalizowane zostały loggie. Następnym ważnym aspektem było stworzenie przejścia z alei na rynek – zaprojektowana została kawiarnia w uskoku – jako miejsce rekreacji i integracji.